tirsdag 10. januar 2012

Innkalling til årsmøte 2012


Årsmøte i Lappeklubben Snellene torsdag 2. februar 2012 kl 19.00 på Biblioteket på Inndyr.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.
Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2011.
Sak 3. Godkjenning av regnskap 2011.
Sak 4. Medlemskontigent for 2012. Hva skal den brukes til?
Sak 5. Valg av nytt styre.
Sak 6. Valg av revisor.
Sak 7. Valg av valgkomite.
Sak 8. Hvor skal vi ha ”lappekveldene våre”?
Sak 9. Innmeldte saker.
Sak 10. Årsplan 2012.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 23.1.2012.

2 kommentarer:

Bente S sa...

Jeg kommer.

Anonym sa...

Jeg var her. Lisbeth